banner.jpg banner-mobile.jpg
bg.jpg bg-mobile.jpg

เลือกห้องที่คุณสนใจ
แล้วคลิกที่ปุ่มจอง

บนปุ่มจองจะมีราคา เช่น ฿999, ฿5,000, ฿10,000
เป็นต้น ซึ่งหมายถึงราคาที่คุณต้องชำระเมื่อจองยูนิต

unit.png
zoom.png
 

ดูรายละเอียดยูนิตที่คุณสนใจ
จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “จองเลย”

คุณสามารถคลิกปุ่ม “จองเลย” ได้จาก 2 ตำแหน่ง คือ
ปุ่มบริเวณรายละเอียดยูนิต และปุ่มที่บาร์ด้านล่างของจอ

revere.png
bg.jpgbg-mobile.jpg

เช็คข้อมูลการจอง
ได้ที่เมนู “ประวัติการจอง”

history.png
my-account.png

รับหลักฐานยืนยันการจองสำเร็จ
ผ่าน Email, LINE และ SMS

email.png

เงื่อนไขการจอง

จองคอนโด บ้าน และทาวน์เฮ้าส์ ผ่าน iStore รับฟรีบัตรกำนัล Central มูลค่า 8,000 บาท รวม 88 ใบ และ iPhone 12 รวม 4 เครื่อง

เงื่อนไขการจองซื้อคอนโด บ้าน และทาวน์เฮ้าส์พร้อมอยู่ ผ่าน Online booking หรือผ่านเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโครงการ
 1. ช่องทางการจองซื้อ https://onlinebooking.ananda.co.th/ และที่โครงการ
 2. โปรโมชั่นส่งเสริมการขายสำหรับลูกค้าที่ทำการจองซื้อคอนโดมิเนียม บ้าน และ ทาวน์เฮ้าส์พร้อมอยู่ ในโครงการที่เข้าร่วมโปรโมชั่น
  1. ยูนิตที่ราคาเกิน 10 ล้านบาท มีสิทธิได้รับ iPhone 12 รุ่น 64GB. มูลค่า 29,900 บาท 1 เครื่องต่อ 1 ยูนิต จำกัดจำนวน 4 เครื่อง และ มีสิทธิได้รับ บัตรกำนัล Central มูลค่า 8,000 บาทด้วย เฉพาะสำหรับลูกค้า 4 รายแรก ที่ทำการจองซื้อผ่าน Online Booking หรือจองผ่านเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่โครงการ (หมายเหตุ: เมื่อ iPhone12 หมด ลูกค้าที่จองจะได้รับบัตรกำนัล Central มูลค่า 30,000 บาทแทน โดยไม่ได้รับบัตรกำนัล Central มูลค่า 8,000 บาทแล้ว)
  2. ยูนิตที่ราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท มีสิทธิได้รับ บัตรกำนัล Central มูลค่า 8,000 บาท 1ใบต่อ1ยูนิต จำนวน 88 ใบ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 704,000 บาท เฉพาะสำหรับลูกค้า 88 รายแรก ที่ทำการ จองซื้อผ่าน Online Booking หรือจองผ่านเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่โครงการ
  3. โดยลูกค้าสามารถเลือกยูนิตที่ต้องการทำการจองซื้อ กรอกข้อมูลส่วนตัว และชำระเงินจองภายใน 15 นาที หลังทำการกดเลือกยูนิต เนื่องจากระบบจะทำการล็อคคิวยูนิตที่ท่านเลือกเอาไว้ให้ ชั่วคราว ในกรณีที่ท่านไม่ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจองซื้อฃฃของท่านโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และท่านต้องทำรายการใหม่อีกครั้ง ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 3. เมื่อลูกค้าได้ทำการจองซื้อเป็นที่เรียบร้อย ระบบจะทำการส่งข้อความแจ้งเตือนยืนยันการจองกลับไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้
 4. เมื่อได้การยืนยันการจองสำเร็จ ลูกค้าจะต้องชำระเงินทำสัญญา ภายใน 14 วันทำการ (จันทร์-ศุกร์) นับจากวันจองซื้อ และจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 30 วัน นับจากวันจองซื้อ และเมื่อโอนกรรมสิทธิ์แล้วเสร็จ ลูกค้าจะได้รับ iPhone 12 ภายใน 30 วันนับจากวันโอนกรรมสิทธิ์ และ/หรือ ลูกค้าจะได้รับบัตรกำนัล Central ภายใน 60 วันนับจากวันโอนกรรมสิทธิ์
 5. ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกสิทธิการจองซื้อภายใน 3 วัน นับจากวันที่ทำการจองผ่านออนไลน์ บริษัทฯ จะดำเนินการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกสิทธิ และชำระเงินจองที่ได้จ่ายมาแล้ว คืนให้ภายใน 45 วัน โดยหักค่าธรรมเนียม 15% จากเงินจองที่ลูกค้าชำระ
 6. ลูกค้า และบริษัทฯ ออกค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์คนละครึ่งหนึ่ง ส่วนค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ, อากรแสตมป์ และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ลูกค้าเป็นผู้ชำระเองทั้งสิ้น
 7. หากมีข้อสงสัย หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 02 316 2222
 8. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อสงสัย ให้ถือดุลพินิจของบริษัทเป็นที่สิ้นสุด