ไอดีโอ จรัญฯ70 - ริเวอร์วิว

พร้อมอยู่

295 เมตร จาก MRT บางพลัด* | วิวแม่น้ำทุกยูนิต