โครงการใกล้รถไฟฟ้า

โครงการที่พบ

ยูนิตที่พบ

ตาราง
รายการ

พร้อมอยู่

โครงการใกล้รถไฟฟ้า

Batch4
เริ่มต้น 1.8 ล้าน

พร้อมอยู่

คอนโดชั้นสูง

003
เริ่มต้น 2 ล้าน

พร้อมอยู่

โครงการใกล้รถไฟฟ้า

003
เริ่มต้น 2.1 ล้าน

พร้อมอยู่

โครงการใกล้รถไฟฟ้า

เริ่มต้น 3.9 ล้าน

พร้อมอยู่

โครงการใกล้รถไฟฟ้า

เริ่มต้น 4.1 ล้าน

พร้อมอยู่

คอนโดชั้นสูง

003
เริ่มต้น 5.9 ล้าน

พร้อมอยู่

คอนโดชั้นสูง

003
เริ่มต้น 6.5 ล้าน

พร้อมอยู่

คอนโดชั้นสูง

003
เริ่มต้น 6.9 ล้าน